Miljö och energi

SIKO:

  • Arbetar med att öka kunskaperna om uthålliga vatten- och avloppslösningar och alternativa energilösningar för skärgården

  • Tar fram bättre underlag om kustens miljöfrågor

  • Vill ytterligare belysa sälens och skarvens negativa inverkan på kustfisket

Undersöker möjligheterna att underlätta för de kustnära deltidfiskarna

Vi svarar mer än gärna...

fyll formuläret med rätt information, så återkommer vi så snart som möjligt.

Kontakt information

Göran Lagerström

  • goran@lagerstrom.se

Utan fastboende dör skärgården!