Kommunikationer

SIKO:

  • Kräver förbättrad sjötrafik
  • samma bastidtabell året runt
  • möjlighet att dagspendla
  • “gratis kompis” som medföljare till alla skolbarn
  • bättre koordination med busstrafiken
  • fungerande frakttrafik året runt
  • Deltar i Länsstyrelsens projekt med att förbättra replipunkterna
  • Arbetar för bredbandsfiber till alla på öarna

Vi svarar mer än gärna...

fyll formuläret med rätt information, så återkommer vi så snart som möjligt.

Kontakt information

Britt Fågelström

  • britt@vahine.se

Utan fastboende dör skärgården!