Befolkningsillväxt och boende

SIKO:

Arbetar för att skärgårdskommunerna ska ta fram utvecklingsplaner för att skapa befolkningstillväxt på kärnöarna

Arbetar för en översyn av strandskyddslagen; skapa enklare möjligheter att bygga där det redan är byggt.

Vill skapa förutsättningar för nya typer för byggnation av överkomliga hyresbostäder t.ex genom bostadskooperationer, arbetar med att ta fram ett pilotprojekt.

Vill ha förenklade regelverk för det lokala näringslivet anpassade för skärgården som glesbygd.

Driver projektet Skärgårdsmentor för att underlätta utflyttningen till skärgården

Vi svarar mer än gärna...

fyll formuläret med rätt information, så återkommer vi så snart som möjligt.

Kontakt information

Bo Tyrefors

  • bosse@tyrefors.se

Utan fastboende dör skärgården!