Aktuell Coronainfo

Välkommen till skärgården, men pendla inte!
Tänk på det här om du besöker skärgårdsöar utan bro eller bilfärja

 • Om du är sjuk, stanna hemma!
 • Minska smittspridningen! Pendla inte till/från skärgården. Kommer du så
  stanna kvar!
 • Tänk på att vårdresurserna är mycket begränsade på skärgårdsöarna. Möjligheterna till sjuktransporter är också mycket begränsade, räkna med att du själv måste kunna ta dig till land om du blir sjuk.
 • Räkna inte med att du kan flytta din hemtjänst till någon av skärgårdskommunerna.
 • Många skärgårdsbor är äldre, avstå från besök hos grannar, ring och kolla att
  allt är ok, erbjud dig gärna att handla eller fixa andra ärenden.
SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation, 2020-04-22

;

LEVANDE SKÄRGÅRD

Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation, SIKO

SIKO arbetar på bred front för en levande skärgård med året-runt fungerade samhällsservice till nytta för alla boende, besökare och näringsliv i Stockholms skärgård.

SIKOs vision 2030

Stockholms skärgård är en attraktiv del av regionen med goda levnadsvillkor för unga och gamla, året runt.

Befolkningen har ökat. Skärgårdens unika natur- och kulturvärden vårdas, vidareutvecklas och bidrar till regionens attraktivitet.

Näringarna är livskraftiga och bygger på skärgårdens genuina värden och samspelet med storstaden.

Skärgårdsskolornas unika profil gör dem attraktiva även för elever från fastlandet.

Kommunikationer och samhällsservice är året runt anpassade till boende och näringsliv.

 

Aktuellt från SIKO

SIKO har nu startat projektet Skärgårdsmentor med syftet att hitta vägar för att underlätta flytten till Stockholms skärgård.

Projektledare är Malin Wallner, själv nyligen utflyttad skärgårdsbo till Södermöja tillsammans med man och fyra barn.

 
 

SIKO svarar på remisser från
myndigheter och deltar i arbetet i
många olika organisationer

 • Regionala Skärgårdsrådet – Region Stockholm
 • Exekutivkommiten – Länsstyrelsen
 • Skärgårdens Trafikantförening
 • Skärgårdsstiftelsen
 • Skärgårdarnas Riksförbund
 • Svealands Kustvattenvårdsförbund
 • Skärgårdsföretagarna
 • Med flera
 

SIKO representerar och stödjer 15 intresseföreningar med över 2500 medlemmar i Stockholms skärgård. Från Björkö/Arholma i norr till Landsort i söder.

 • Arholma Skärdgårdsförening
 • Björkö-Arholma Hembygdsförening
 • Björkö-Arholma Skärdgårdsförening
 • Blidö-Frötuna Skärdgårdsförening
 • Föreningen Rindöborna
 • Mellanskärdgårdens Intresseförening
 • Nämdö Hembygdsförening
 • Ornöborna
 • Runmarö Intresseförening
 • Sandshamnsområdet Intresseförening
 • Stavsuddaskärdgårdens Intresseförening
 • Svartsörådet
 • Södra Skärdgårdens Intresseförening
 • Östra Lagnö Byalag

Om du representerar en förening och är intresserad av medlemskap, är du välkommen att kontakta oss via länken nedan.

Pin

Pin

Pin

Pin

Pin

Pin

Pin

Pin5

Pin4

Pin3

Pin2

pin1

Pin

Pin