LEVANDE SKÄRGÅRD

Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisation, SIKO

SIKO arbetar på bred front för en levande skärgård med en året-runt fungerande samhällsservice till nytta för alla boende, besökare och näringsliv i Stockholms skärgård.

SIKO representerar och stödjer 15 intresseföreningar med över 2500 medlemmar i Stockholms skärgård. Från Björkö/Arholma i norr till Landsort i söder.

 • Arholma Skärdgårdsförening
 • Björkö-Arholma Hembygdsförening
 • Björkö-Arholma Skärdgårdsförening
 • Blidö-Frötuna Skärdgårdsförening
 • Föreningen Rindöborna
 • Mellanskärdgårdens Intresseförening
 • Nämdö Hembygdsförening
 • Ornöborna 
 • Runmarö Intresseförening
 • Sandshamnsområdet Intresseförening
 • Stavsuddaskärdgårdens Intresseförening
 • Svartsörådet
 • Södra Skärdgårdens Intresseförening
 • Östra Lagnö Byalag

Om du representerar en förening och är intresserad av medlemskap, är du välkommen att kontakta oss via länken nedan.

Pin

Pin

Pin

Pin

Pin

Pin

Pin

Pin5

Pin4

Pin3

Pin2

pin1

Pin

Pin

SIKO svarar på remisser från myndigheter och deltar i arbetet i många olika organisationer

 • Regionala Skärgårdsrådet – Region Stockholm
 • Exekutivkommiten – Länsstyrelsen
 • Skärgårdens Trafikantförening
 • Skärgårdsstiftelsen
 • Skärgårdarnas Riksförbund
 • Svealands Kustvattenvårdsförbund
 • Skärgårdsföretagarna
 • Med flera

Aktuellt från SIKO

SIKO har nu startat projektet Skärgårdsmentor med syftet att hitta vägar för att underlätta flytten till Stockholms skärgård.

Projektledare är Malin Wallner, själv nyligen utflyttad skärgårdsbo till Södermöja tillsammans med man och fyra barn.

SIKOs vision 2030

Stockholms skärgård är en attraktiv del av regionen med goda levnadsvillkor för unga och gamla, året runt.

Befolkningen har ökat. Skärgårdens unika natur- och kulturvärden vårdas, vidareutvecklas ocht bidrar till regionens attraktivitet.

Näringarna är livskraftiga och bygger på skärgårdens genuina värden och samspelet med storstaden.

Skärgårdsskolornas unika profil gör dem attraktiva även för elever från fastlandet.

Kommunikationer och samhällsservice är året runt anpassade till boende och näringsliv.

Vi svarar mer än gärna...

fyll formuläret med rätt information, så återkommer vi så snart som möjligt.

Kontakt information

Uffe Westerberg, Ordförande, SIKO

 • uffe@alwredovisning.se

Vi svarar mer än gärna...

fyll formuläret med rätt information, så återkommer vi så snart som möjligt.

Kontakt information

Malin Wallner, Projektledare, Skärgårdsmentor

 • malin@wallnermarin.se